Види продукції
Наші бренди
Новинки

Конкурс! Подарунки від «Ласунки»

Офіційні правила рекламної Активації під умовною назвою «Подарунки від «Ласунки»
04.02.2023 - 10.02.2023
Офіційні правила активації ТМ «Ласунка» під умовною назвою
«Подарунки від Ласунки»
(далі за текстом — «Правила» та «Активація» відповідно)


1. Загальні умови

1.1. Організатор/Виконавець Активації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ласунка», код ЄДРПОУ 24440838. Юридична адреса: Україна, 49127, м. Дніпро, вул. Гаванська 14
Поштова адреса: Україна, 49125, м. Дніпро, вул. Березинська, 62 (далі – «Організатор»).
1.2. Активація проходить на сторінках ТМ «Ласунка» у соціальних мережах
Instagram (https://www.instagram.com/lasunka_icecream/) та
Facebook (https://www.facebook.com/lasunka.tm/)
з «04» лютого 2023 року по «10» лютого 2023 року.
04 лютого 2023 року — старт конкурсу (публікація конкурсного повідомлення у Facebook та Instagram).
09 лютого 2023 року — стоп конкурсу (шляхом сповіщення у коментарях під конкурсною публікацією).
10 лютого 2023 року - проведення розіграшу, оголошення результатів (публікація в сторіс у Facebook та Instagram).
Організатор/Виконавець є відповідальним за проведення комунікації з Учасниками Активації, залучення медіа, анонсування Активації, інформування всіх Учасників Активації щодо ключових подій на офіційних сторінках компанії «Ласунка» у соціальних мережах Facebook та Instagram, повідомлення всім Переможцям Активації про їхню перемогу, закупівлю та вручення Подарунків Переможцям.
1.3. Розміщення офіційних умов Активації на сайті www.lasunka.com
1.4. Активація не є лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу або іншою, заснованою на ризику грою, і не має мети отримання прибутку. Заохочувальний фонд Активації не формується з внесків Учасників Активації.
1.5. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за:
- не ознайомлення зі списком Переможців Активації (неотримання / несвоєчасне отримання відомостей/документів, необхідних для отримання Заохочення, з вини організацій зв'язку або з інших причин, які не залежать від Виконавця/Організатора;
- за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками/Переможцями Активації обов'язків, передбачених у цих Правилах;
- роботу й будь-які помилки інтернет-провайдерів, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили, у результаті яких дані Учасників не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені;
- неможливість надання Заохочень Учасникам Активації з будь-яких причин, які не залежать від Організатора/Виконавця, у т. ч., але не виключно, у разі, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником були вказані неправильно. При цьому такий Учасник втрачає право на отримання Заохочення.
1.6. Учасники Активації самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактних даних й адрес).
1.7. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор/Виконавець відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця є остаточним і оскарженню не підлягає.

2. Вимоги до Учасників Активації

2.1. В Активації можуть брати участь дієздатні громадяни України, які мешкають на території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій (виключно з міркувань їх безпеки), яким на момент початку Активації виповнилося 18 років, зареєстровані у соціальних мережах Instagram і Facebook, мають відкритий профіль та підписані на сторінки ТМ «Ласунка» у соціальних мережах Instagram та Facebook.
Виконавець не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, що беруть участь в Активації.
2.2. В Активації не можуть брати участь:
2.2.1. працівники Виконавця, Організатора та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батьки);
2.2.2. власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають стосунок до проведення Активації, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батьки);
2.2.3. власники, працівники чи представники організацій, які реалізовують Продукцію, та члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батьки);
2.2.4. учасники Активації із закритими акаунтами в соціальних мережах Instagram і Facebook, та/або сторінки яких без будь-якої інформації та/чи публікацій та/або із датою інформації та/чи публікації менш як за місяць до реєстрації на сайті та/або які заповнені лише акційними публікаціями, бренд-сторінки.
2.3. Беручи участь у цій Активації, учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку й інших умов проведення Активації) або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Активації та отримання Заохочень. У разі порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Активації, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.
2.4. Надання Учасником Активації (Переможцем) неправильних/недійсних/недостовірних/чужих даних, у т. ч. вигаданих, звільняє Організатора та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав неправильні/недійсні/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.
2.5. Участь в Активації обмежено дієздатних і недієздатних громадян здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.6. Учасники Активації зобов’язані:
1. дотримуватися вимог цих Правил і норм чинного законодавства України;
2. свідомо не завдавати незручностей і не чинити перешкод іншим Учасникам Активації;
3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність і добросовісність участі такого Учасника в Активації.
2.7. Учасники Активації, які не мають права брати участь в Активації: Учасники Активації в соціальних мережах Instagram і Facebook, сторінка яких не містить будь-якої інформації та/чи публікацій та/або із датою інформації та/чи публікації менш як за місяць до реєстрації на сайті та/або які заповнені лише акційними публікаціями, бренд-сторінки.


3. Період проведення Активації
3.1. Загальний період проведення Активації: з «04» лютого 2023 року по «10» лютого 2023 року (далі – «Період проведення Активації»).
3.2. Організатор Активації має право на зміну періоду проведення Активації, території та місця проведення Активації, а також інших умов проведення цієї Активації, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом розміщення оновленої інформації на офіційних сторінках ТМ «Ласунка» у соціальних мережах Instagram і Facebook.


4. Заохочувальний фонд Активації
4.1. Заохоченням Активації є: музична колонка ТМ «Ласунка» з розрахунку 1 колонка на 1 переможця. Загальна кількість переможців - 4: 2 переможця у соціальній мережі Instagram і 2 переможця - у мережі Facebook.
4.1.1. Характеристики Заохочень Активації визначаються на розсуд Організатора/Виконавця Активації та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заохочення Активації обміну й поверненню не підлягають.
4.2. Переможець Активації не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Заохочень.
4.3. Організатор залишає за собою право відмовити в наданні Заохочення та/або змінити умови Активації в будь-який момент, та/або змінити заохочувальний фонд Активації, або включити в Активацію інші заохочення, не передбачені цими Правилами.
4.4. Заохочувальний фонд Активації обмежений і становить зазначену вище кількість. Організатор залишає за собою право самостійно визначати постачальників товарів і послуг для придбання передбачених Заохочень.
4.5. Організатор/Виконавець Активації не несуть ніякої відповідальності за подальше використання Заохочень Учасниками Активації після їх одержання, зокрема за неможливість Учасниками Активації скористатись наданим Заохоченням із будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
4.6. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування доходів в результаті отримання Заохочення забезпечується відповідно до вимог законодавства України. Оплату податків та обов’язкових платежів до державного бюджету стосовно операцій з вручення Заохочення здійснює Виконавець.

5. Умови участі в Активації
5.1. Учасниками Активації є особи, які відповідають критеріям, наведеним у п. 2.1. і 2.2. цих Правил та виконали умови, зазначені в п. 5.2 цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Активації прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами цих Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних у цих Правилах.
5.2. Щоб взяти участь в Активації, Учасник протягом Періоду проведення Активації, визначеного п.3.1 цих Правил має здійснити дії в такій послідовності:
Для участі в соціальній мережі Instagram:
· підписатися на сторінку ТМ «Ласунка» у соціальній мережі Instagram.
· відмітити через @ у цьому коментарі друга чи подругу
· поставити лайк конкурсній публікації.
Для участі в соціальній мережі Facebook:
· підписатися на сторінку ТМ «Ласунка» у соціальній мережі Facebook.
· відмітити через @ у цьому коментарі друга чи подругу
· поставити лайк конкурсній публікації.
5.3. Виконуючи правила Активації на сторінці ТМ «Ласунка» у соціальних мережах Instagram і Facebook Учасник засвідчує факт згоди з умовами участі в цій Активації.


6. Визначення Переможців Активації
6.1. За весь Період проведення Активації всього буде обрано 4 (чотири) переможця, які виконали умови цих Правил: 2 переможця у Facebook, 2 - у Instagram.
6.1.1. «10» лютого 2023 р. серед усіх Учасників Активації, які виконали всі умови, зазначені у даних Правилах, в період проведення Активації, буде обрано 4 переможця (2 переможця у Facebook, 2 - у Instagram) за допомогою сервісу random.org. Інформація про Переможців буде розміщена на сторінках ТМ «Ласунка» у відео-форматі (публікація/сторіс) у соціальних мережах Instagram і Facebook.
6.2. Один Переможець отримує одну одиницю Заохочувального фонду, згідно з п. 4.1.
6.3. Результати Активації є остаточними й не можуть бути змінені, оскаржені та не підлягають перегляду.
6.4. Процедура визначення одержувачів Заохочень не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, грою та не має на меті отримання прибутку.


7. Порядок отримання Заохочень
7.1. Для отримання Заохочення Переможцю треба протягом 5 робочих днів з дати визначення його Переможцем надіслати Виконавцю повідомлення у direct у соціальній мережі Instagram або у messenger у Facebook та надати всю необхідну інформацію на запит адміністратора сторінки, а саме:
- прізвище, ім’я та по-батькові;
- місто проживання;
- домашню адресу;
- номер контактного телефону;
- фото першої сторінки паспорту;
- фото коду реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
7.2. Заохочення буде надіслано Переможцю торговим представником ТМ «Ласунка» на адресу, яку Переможець повідомив адміністратору сторінки ТМ «Ласунка» у соціальних мережах Instagram та Facebook, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання необхідної інформації від Переможця.
7.3. Відправку Заохочення здійснює Організатор/Виконавець Активації за власний рахунок.
7.4 Доставлення Заохочення Переможцю Активації здійснюється в межах територіальних можливостей, наявних у Організатора Активації, що пов’язано з бойовими діями на території України.
7.5. У разі, якщо Переможець Активації надав не всю інформацію та/або надана інформація, що передбачена цими Правилами, не відповідає дійсності чи має явні ознаки фальсифікації, або якщо Переможець Активації потрапляє в коло осіб, визначених п. 2.1. та 2.2. цих Правил, такому Переможцю Активації може бути відмовлено в отриманні Заохочення. У цьому випадку вважатиметься, що такий Переможець добровільно, самостійно відмовився від Заохочення. Жодної компенсації в такому випадку не передбачено, а таке Заохочення буде повернено Організатору Активації. Організатор має право розпорядитися таким Заохоченням на свій розсуд.


8. Персональні дані
8.1. Учасник Активації діє особисто, від свого імені, добровільно й самостійно. Учасник Активації бере на себе всі ризики відповідальності й наслідків, пов'язані з можливою участю в Активації.
8.2. Беручи участь в Активації, кожен Учасник свідчить і підтверджує свою згоду з:
- Організатор/Виконавець мають право змінити Правила в будь-який момент. Про зміну умов Активації має бути оголошено в тому самому порядку, в якому було оголошено про Активацію.
- Інформацію про факт перемоги, а також про Переможця Активації буде опубліковано на сторінках ТМ «Ласунка» у форматі сторіс у соціальних мережах Instagram та Facebook.
- Учасник ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, зобов'язується їх дотримуватися, ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також із тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем на їх власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).
8.3. Беручи участь в Активації, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Активації письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
8.4. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця Активації як власника/розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Організатора/Виконавця Активації як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
8.5. Обробку персональних даних може здійснювати Організатор/Виконавець самостійно або передати іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
8.6. Беручи участь в Активації, кожен Учасник/Переможець тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Активації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені Учасника/Переможця, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені та фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором/Виконавцем Активації та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

Соціальні мережі і розсилка
Ви також можете підписатися на наші
розсилки і сторінки в соціальних мережах і бути
в курсі новин, конкурсів та акцій.
Підписатися
Пишіть нам
Поділіться з нами своїми ідеями
і пропозиціями, ми обов'язково врахуємо
всі зауваження і побажання!
Відправити
Зв'яжіться по телефону
Ви можете звернутися на гарячу лінію
компанії, або замовити зворотний дзвінок,
заздалегідь описавши тему звернення.
Передзвонити

Персональні дані наших клієнтів (ім'я, e-mail і под.) строго конфіденційні. Ми використовуємо ваші дані виключно для зв'язку з вами в процесі оформлення замовлень. Наша компанія не надає особисту інформацію третім особам. Угода користувача
Гаряча лінія

0800 40 70 00

Дзвінки безкоштовні по всій території України (крім дзвінків з мобільних телефонів)
Персональні дані наших клієнтів (ім'я, e-mail і под.) строго конфіденційні. Ми використовуємо ваші дані виключно для зв'язку з вами в процесі оформлення замовлень. Наша компанія не надає особисту інформацію третім особам. Угода користувача
Як все починалось? Наша історія
ТУТ ВИ МОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ
З 25-РІЧНОЮ ІСТОРІЄЮ МОРОЗИВА «ЛАСУНКА».
ТОВ «Ласунка» Адреса: вул. Березинська, 62, 49125, Дніпро, Україна
Торгівельний відділ: 0562369845, 0503401479
Електронна пошта: trade@lasunka.com, office@lasunka.com
Юридична адреса: 49127, Україна, м. Дніпро, вул. Гаванська, 14
Гаряча лінія 0800 40 70 00
Дзвінки безкоштовні по всій території України (крім дзвінків з мобільних телефонів)